Vsebina predmeta

Definicije porajajočih in ponovno porajajočih se patogenih mikroorganizmov.

Skupine faktorjev, ki vplivajo na porajanje patogenih mikroorganizmov: fizikalno okoljski faktorji, ekološki faktorji, socialni, ekonomski in politični faktorji, demografski faktorji, tehnološki faktorji, genetski in biološki faktorji, evolucija in prilagajanje mikroorganizmov, dovzetnost gostiteljev (človek, žival).

Primeri porajajočih se virusov (npr.: virus influence, virus Ebola, HIV, virus Zahodnega Nila)

Primeri porajajočih se bakterij (npr.: erlihije, bartonele, E. coli O157:H7, H. pylori, MRSA)

Primeri porajajočih se gliv: (kandide, aspergili, kriptokok, histoplazme)

Primeri porajajočih se parazitov: (npr. babezije, plazmodijji, amebe, kriptosporidiji)

Pomen mikrobiologa pri odkrivanju, dokazovanju in diagnostiki porajajočih se mikroorganizmov.

Metode spremljanja pojava porajajočih in ponovno porajajočih se mikroorganizmov.

Načini nadzora in možnosti preprečevanja širjenja porajajočih se okužb.

Pogoji za vključitev v delo

a) Pogoj za vključitev v delo je vpis v 3. letnik 1. stopnje študija.
b) Opravljen seminar  in seminarske vaje so pogoji za pristop k končnemu izpitu.