Vsebina predmeta

Praktično usposabljanje seznani študenta z osnovnimi mikrobiološkimi tehnikami in vidiki varnega dela v mikrobiološkem laboratoriju: osvojitev specifičnih mikroskopskih metod, priprava in barvanje mikrobnih preparatov, osvojitev dela v aseptičnih pogojih, osvojitev načel dobre laboratorijske prakse, predstavitev dela z in brez zaščitnih boksov, priprava gojišča za mikroorganizme, predstavitev aerobnih in anaerobnih tehnik gojenja mikroorganizmov, osnovne tehnike laboratorijske identifikacije in varovanja pri delu.

Pogoji za vključitev v delo

a. Vpis v 1. letnik 1. stopnje študijskega programa.

 

b. Opravljen kolokvij je pogoj za pristop k končnemu izpitu.