Vsebina predmeta

• Nastanek večceličnih organizmov

• Združevanje celic v tkiva, osnovni tipi tkiv in njihove značilnosti

• Morfološke in fiziološke značilnosti organiskih sistemov živali in človeka: integument, opornine in gibala, prebavila, dihala, obramba telesa, transportni sistemi, izločala, čutila in živčevje, enodkrini sistem

• Razmnoževajne in razvoj živali

• Pregled večjih živalskih skupin in njihovih značilnosti

• Morfološke in fiziološke značilnosti osnovnih funkcionalnih sistemov rastlin (celica, tkiva, organi).

• Osnovna načela rastlinske rasti (primarna in sekundarna rast) in razvoja (vegetativna, reproduktivna faza)

• Organizem in okolje

• Osnove sistematike večceličnih orgnizmov

Pogoji za vključitev v delo

Pogoji za vključitev v delo:

  • vpis v ustrezni letnik študijskega programa

Pogoji za opravljanje študijskih obveznosti:

Kolokvij iz vaj:

  • prisotnost na vajah

Izpit:

  • prisotnost na vajah