Vsebina predmeta

• Primerjava prokariontske in evkariontske celice: zgradba, funkcija in interakcije.

• Biološke membrane: transporti in interakcije.

• Zunajcelični matriks.

• Citoskelet in celična gibanja.

• Endomembranski sistem in kroženje membran.

• Biosintetske poti v celici.

• Lizosom in peroksisom in razgradnje v celici.

• Energijske pretvorbe v mitohondrijih.

• Celično jedro in delitve. 

• Regulacija celičnega cikla.

• Celična smrt.

• Osnove celičnega signaliziranja.

• vstop patogenov v gostiteljsko celico

Pogoji za vključitev v delo

Vpis v prvi letnik