Vsebina predmeta

Študent pridobi osnovna znanja o zgradbi in funkcijah imunskega sistema na nivoju organov, celic in molekul. Snov obravnava: antigene, protitelesa, organizacijo in izražanje imunoglobulinskih genov ter nastanek raznolikosti in interakcije med antigeni in protitelesi, kot osnovo za imunološke diagnostične tehnike.  Nadalje spozna značilnosti molekul MHC (genetske osnove, molekularna struktura, funkcija in regulacija izražanja, procesiranje in predstavljanje antigenov), kot najpomembnejših molekul za predstavljanje zunaj celičnih in znotraj celičnih antigenov limfocitom T.   Spozna značilnosti limfocitov T, T-celičnega receptorja, interakcij med limfociti T in B. Se seznani z zorenjem imunskih celic, oblikovanjem imunskega repertoarja, aktivacijo, diferenciacijo in  funkcijo), citokini (struktura, lastnosti, delovanje, receptorji, regulacija), sistemom komplementa, značilnostmi fagocitnih celic.  Pouči se tudi o pojavu avtoimunosti, osnovah transplantacijske imunologije in značilnostih imunskega odziva pri različnih vrstah okužb.

Pogoji za vključitev v delo

Redno vpisan v 2. letnik študijskega programa mikrobiologija.