Vsebina predmeta

Temeljne lastnosti virusov, zgradba in pomen posameznih virusnih struktur (beljakovine). Poimenovanje in razvrstitev virusov. Razmnoževanje virusov s posebnim povdarkom na vstopu virusov v celico, virusnim združevanjem, translacijskim nadzornim mehanizmom in virusno transformacijo. Virusna genetika. Osnove patogeneze virusnih okužb. Virusi in tumorji. Imunski protivirusni odziv. Virusni kemoterapevtiki in cepiva ter imunski serumi. Pregled pomembnih družin virusov z DNA in RNA. Rastlinski virusi, prioni in bakteriofagi. Posredne in neposredne klasične in molekularne tehnike za proučevanje virusov in diagnostiko virusnih okužb.

Pogoji za vključitev v delo

a) Vpis v 2. letnik 1. stopnje študijskega programa.
b) Opravljen seminar in kolokvij sta pogoja za pristop k končnemu izpitu.