Vsebina predmeta

Normalna mikrobna flora človeka.

Patogeneza mikrobnih okužb.

Sterilizacija in razkuževanje.

Osnove varnega dela v mikrobiološkem laboratoriju.

Najpogostejši povzročitelji okužb dihal in osnove njihove laboratorijska diagnostike

Najpogostejši povzročitelji bakteriemije in sepse in osnove njihove laboratorijske diagnostike.

Najpogostejši povzročitelji okužb centralnega živčnega sistema in osnove njihove laboratorijske diagnostike.

Najpogostejši povzročitelji okužb prebavil in osnove njihove laboratorijske diagnostike.

Najpogostejši povzročitelji okužb sečil in osnove njihove laboratorijske diagnostike.

Najpogostejši povzročitelji spolno prenosljivih okužb in osnove njihove laboratorijske diagnostike.

Najpogostejši povzročitelji okužb kože, podkožja, mišic, sklepov in kosti in osnove njihove laboratorijske diagnostike.

Najpomembnejši povzročitelji zoonoz in osnove njihove laboratorijske diagnostike.

Najpogostejši povzročitelji okužb pri imunokompromitiranih bolnikih in osnove njihove laboratorijske diagnostike

Pogoji za vključitev v delo

Vpis v 3. letnik 1. stopnje študijskega programa.