Vsebina predmeta

Tehnologija in osnovne operacije v živilski industriji. Osnovni inženirski pristopi k tehnološkim procesom v živilstvu.

Zakoni o hranitve mase in energije. Stacionarno stanje v pretočnih sistemih in ne-stacionarnost šaržnih sistemov.

Osnovne tehnološke operacije pri predelavi živil.

Osnove koncentriranja, osnove destilacijskih tehnik, osnove sušenja, osnove mešanja, osnove postopkov ločevanja (bistrenje, centrifugiranje, dekantiranje, flotacija, filtracija) in stabilizacije.

Pogoji za vključitev v delo

Vpis v tekoči letnik študija.