Vsebina predmeta

UVAJANJE: opredelitev in področja ekološke psihologije; narava odnosov med človekom in okoljem; značilnosti in vrste  metod v ekološki psihologiji; ovrednotenje  po uporabi

DRUŽBENI PROCESI IN OKOLJE: zasebnost; ozemeljsko vedenje; gneča; osebni prostor; vedenjski okvir; soseske in mesto; družbeno-prostorski obrazci; družbeno bežno in družbeno težno okolje; vedenjske in socialne pasti; okoljska stališča in vrednote; upravljanje z okoljem; etični vidiki odnosa do okolja;  prepričevanje in vplivanje;

SPOZNAVANJE  OKOLJA: značilnosti zaznavanja okolja; znajdenje v okolju; spoznavni zemljevidi; estetski vidiki okolja; pojem kraja; pomeni v okolju; 

ČUTNE KAKOVOSTI IN NJIHOVI VPLIVI: svetloba in barve; tema; zvok in hrup; temperatura; vonjave in smrad;

OKOLJSKI PROBLEMI IN NJIH REŠITVE: globalna okoljska vprašanja; človeško vedenje kot vzrok okoljskih sprememb; onesnaževanje okolja; smetenje in odlagališča; vandalizem; kriminal in njegovo preprečevanje; prometna okolja; energija in energetsko varčevanje; trajnostni razvoj;

NARAVNO OKOLJE: zaznavanje naravnih okolij; krajina, všečnost in preference; krepčilni vplivi narave; sprostitvena okolja;

NESREČE: zaznavanje ogroženosti in vedenje med nevarnostjo;

PSIHOLOGIJA IN NAČRTOVANJE: razlike med uporabniki, naročniki in načrtovalci; procesi usklajevanja; pogajanje o skupni sliki okolja; presoje vplivov na okolje; stiki z javnostjo;

ZNAČILNOSTI VEDENJA IN DOŽIVLJANJA V NEKATERIH POSEBNIH OKOLJIH: šole; igrišča; poti; trgi;  naravna okolja: parki, gozdovi, vrtovi; stadioni; bolnice; restavracije; stanovanja; naselja; okolje za posebne skupine, itd.

Pogoji za vključitev v delo

vpis v letnik študija