Vsebina predmeta

Definicije biološkega terorizma in bioterorističnih agensov.

Zgodovinski pregled uporabe mikroorganizmov v bioteroristične namene.

Načini izdelave in proizvodnje biološkega orožja.

Mikroorganizmi iz skupine A, B in C - potencialnih bioterorističnih agensov.

Metode za zgodnje odkrivanje uporabe biološkega orožja.

Mikrobiološke metode za hitro in natančno detekcijo in opredelitev povzročitelja.

Osnovni principi ukrepanja ob morebitni uporabi biološkega orožja.

Vloga mikrobiologa in delo v laboratoriju v "izrednih razmerah".

Psiho-socialni in etični vidik bioterorizma.

Pogoji za vključitev v delo

Pogoj za vključitev v delo je vpis v 2. letnik 2. stopnje študija.

Pogoj, da študent pristopi k izpitu je izdelava, predstavitev in diskusijski zagovor seminarske naloge ter obvezna prisotnost in aktivno sodelovanje na seminarskih vajah.