Vsebina predmeta

Notranje okolje večceličnega organizma in njegovo uravnavanje - homeostaza.

Naravni potek in faze razvoja bolezni.

Značilnosti nalezljivih bolezni v primerjavi z množičnimi kroničnimi in degenerativnimi boleznimi.

Nastajanje in oddajanje toplote v organizmu, telesna temperatura in okužbe.

Struktura in funkcija kože in skeleta s poudarkom na patofizioloških procesih, ki nastanejo zaradi okužb.

Struktura in funkcija živčevja in čutil s poudarkom na patofizioloških procesih, ki nastanejo zaradi okužb.

Struktura in funkcija endokrinega sistema s poudarkom na patofizioloških procesih, ki nastanejo zaradi okužb.

Struktura in funkcija prebavil s poudarkom na patofizioloških procesih, ki nastanejo zaradi okužb.

Struktura in funkcija endokrinega sistema s poudarkom na patofizioloških procesih, ki nastanejo zaradi okužb.

Struktura in funkcija kardiovaskularnega sistema s poudarkom na patofizioloških procesih, ki nastanejo zaradi okužb.

Struktura in funkcija respiratornega sistema s poudarkom na patofizioloških procesih, ki nastanejo zaradi okužb.

Struktura in funkcija ledvic s poudarkom na patofizioloških procesih, ki nastanejo zaradi okužb.

Struktura in funkcija spolovil spolovil s poudarkom na patofizioloških procesih, ki nastanejo zaradi okužb.

Fiziologija nosečnosti in poroda.

Pogoji za vključitev v delo

Pogoj za pristop je vpis v letnik študija. Za pristop k končnemu izpitu so predhodno opravljeni kolokvij in seminar.