Vsebina predmeta

Normalna bakterijska flora.

Patogeneza bakterijskih okužb, Diagnostika bakterijskih okužb.

Antibiotiki in kemoterapevtik.

Mehanizmi bakterijske odpornosti proti antibiotikom.

Sterilizacija in razkuževanje.

Bakterijske okužbe diha.

Laboratorijska diagnostika bakterijskih okužb dihal.

Borelije, leptospire.

Laboratorijska diagnostika lajmske borelioze.

Bakteriemija, sepsa, endokarditis. Laboratorijska diagnostika sepse.

Bakterijske okužbe centralnega živčnega sistema.

Laboratorijska diagnostika bakterijskih okužb centralnega živčnega sistema.

Bakterijske okužbe prebavil.

Laboratorijska diagnostika bakterijskih okužb prebavil.

Bakterijske okužbe sečil.

Laboratorijska diagnostika bakterijskih okužb sečil.

Bakterijski povzročitelji spolno prenosljivih okužb.

Bakterijske okužbe kože, podkožja, mišic, sklepov in kost.

Laboratorijska diagnostika okužb ran.

Laboratorijska diagnostika okužb s klamidijami in drugimi znotrajceličnimi bakterijami.

Bakterijske okužbe zob in obzobnih tkiv.

Oportunistične bakterijske okužbe.

 Bolnišnične okužbe.

Pogoji za vključitev v delo

Pogoji za vključitev v delo:

  • vpis v ustrezni letnik študijskega programa

 

Pogoji za opravljanje študijskih obveznosti:

Kolokvij iz vaj:

  • prisotnost na vajah

Izpit:

  • opravljen kolokvij iz vaj
  • predstavitev seminarja