Vsebina predmeta

• Varstvo pri delu v mikrobiološkem laboratoriju. Priprava zdravstvenih ustanov in laboratorijev pri sumu na vnos visokopatogenih mikroorganizmov.

• Z zdravstvom povezane (bolnišnične) okužbe. Človek, normalna flora, osebna higiena, higiena okolja. Patogeni mikroorganizmi v okolju. Dejavniki tveganja za bolnišnične okužbe. Vrste bolnišničnih okužb, prenos povzročiteljev. Večkratno odporne bakterije v bolnišnicah, prenos. Spremljanje bakterijske odpornosti. Preprečevanje bolnišničnih okužb. Zakonodaja. Vloga mikrobiološkega laboratorija pri diagnostiki in preprečevanju bolnišničnih okužb. Pomen in obravnava izbruha v bolnišnici in v domačem okolju, odvzem vzorcev pri bolnišničnih okužbah, odvzem vzorcev in postopki ob sumu na epidemijo.  Preprečevanje kontaminacij v laboratoriju. Pomen identifikacije in tipizacije mikroorganizmov za epidemiološko raziskavo.

• Živila-vzorčenje, preprečevanje kontaminacij, preiskava, vrednotenje rezultatov, zakonodaja.

Evropske direktive, akreditacija in standardi v mikrobioloških laboratorijih. Mikrobi, ki se prenašajo s hrano in povzročajo okužbe pri ljudeh.

• Pitna voda, preskrba, priprava, vzorčenje, preprečevanje kontaminacij, preiskava, interpretacija rezultatov, zakonodaja. Površinske vode, kopalne, odpadne vode.

• Inšpekcijski nadzor. Zakonodaja. Evropske direktive.

• Dezinsekcija, deratizacija.

Pogoji za vključitev v delo

Opravljeni izpiti iz 1. stopnje