Vsebina predmeta

Študent se spozna z zgradbo in funkcijami imunskega sistema na nivoju organov, celic in molekul ter poveže njihovo delovanje v celoto povezanih mehanizmov, ki delujejo kot prirojeni, specifični, nespecifični, humoralni in celični imunski odziv. Snov obravnava: antigene, protitelesa - predvsem njihovo strukturo, funkcijo, antigenske determinante, organizacijo in izražanje imunoglobulinskih genov ter nastanek raznolikosti in interakcije med antigeni in protitelesi, kot osnovo za imunološke diagnostične tehnike.  Spozna značilnosti limfocitov T in B, T-celičnega in B celičnega receptorja, interakcij med limfociti T in B. Pouči se o pojavu avtoimunosti, osnovami transplantacijske imunologije in značilnostmi imunskega odziva pri različnih vrstah okužb. V podrobnosti spozna osnove priprave diagnostičnih reagentov in tehnike odkrivanja navzočnosti povzročiteljev bolezni pri človeku in živalih.  Praktično vrednoti rezultate testov z vidika prehranskih stanj in prehranskih potreb med vnetjem, okužbo in kroničnimi boleznimi.

Pogoji za vključitev v delo

Pogoji za vključitev v delo:

•             vpis v ustrezni letnik študijskega programa

 

Pogoji za opravljanje študijskih obveznosti:

Kolokvij iz vaj:

•             prisotnost na vajah

Izpit:

•             opravljen kolokvij iz vaj

  • predstavitev seminarja