Vsebina predmeta

• Primerjalna zgradba in funkcija posameznih delov prebavil pri domačih živalih.

• Fiziologija prebave, posebnosti absorpcije nekaterih hranil.

• Mikrobna prebava.

• Gastrointestinalni obrambni mehanizmi.

• Posebnosti postnatalnega razvoja prebavil pri posameznih vrstah domačih živali.

• Presnova hranil; homeostaza – homeoreza.

• Sodobni sistemi ocene potreb in kakovosti beljakovin.

• Acido-bazno ravnotežje in prehrana.

• Fiziološke osnove delovanja krmnih dodatkov.

• Prehransko pogojene prebavne in presnovne motnje.

• Možnosti prehrane za zmanjšanje obremenjevanja okolja.

• Prehrana živali in prehranska kakovost živalskih proizvodov – funkcionalna živila.

Pogoji za vključitev v delo

a) Pogoji za vključitev v delo:

Vpis v ustrezen letnik in temeljno znanje (opravljeni izpiti) s področja kemije in biokemije ter fiziologije in prehrane živali.

 

b) Pogoji za opravljanje študijskih obveznosti:

1) Sprejeta seminarska naloga je pogoj za opravljanje kolokvija.

2) Opravljen kolokvij je pogoj za opravljanje izpita.