Vsebina predmeta

 • Uvod
 • Sistematski in naključni vplivi (povzetek)
 • Struktura lokacijskih parametrov in parametov disperzije
 • Statistični modeli:
 1. Modeli z regresijo
 2. Enolastnostni in večlastnostni modeli
 3. Modeli s polnim rangom
 4. Modeli z nepolnim rangom
 5. Hirarhični modeli
 6. Križno-klasificirani modeli
 7. Kombinirani modeli
 8. Linearni modeli
 9. Nelinearni modeli
 10. Posplošeni linearni modeli

 

 • Proces izgradnje modela
 • Metode najmanjših kvadratov
 • Ocenjevanje parametrov
 • Postavitev in preizkušanje hipotez
 • Napovedi naključnih vplivov
 • Neparametrični testi
 • Aktualni primeri (laktacijske krivulje, rastne krivulje)

Pogoji za vključitev v delo

a) Pogoji za vključitev v delo:

Vpis v ustrezni letnik študijskega programa.

 

b) Pogoji za opravljanje študijskih obveznosti:

1) Kolokvij iz vaj

 - prisotnost na vajah

2) Izpit

 - pozitivna ocena iz vaj

 - prisotnost na predavanjih