Vsebina predmeta

Molekularni markerji in njihova uporaba v selekciji in populacijskih študijah. Osnove rekombinantne DNA tehnologije, priprava ekspresijskih vektorjev, osnovne oblike vnosa heterologne DNA v živalske zarodke. Odkrivanje dednih napak, molekulska diagnostika. Preverjanje porekla živali, ocena koeficienta sorodstva.

Pogoji za vključitev v delo

a) Pogoji za vključitev v delo:

  • Vpis v tekoči letnik

 

b) Pogoji za opravljanje študijskih obveznosti:

  • Kolokvija iz vaj: prisotnost na vajah
  • Izpita: predstavitev seminarske naloge