Vsebina predmeta

Anatomske in fiziološke značilnosti laboratorijskih živali. Reprodukcija, uravnavanje spolnega cikla, superovulacija, pridobivanje zarodkov, tehnike prenosa zarodkov. Prehrana, prilagoditev prehrane različnim potrebam in ravnem proizvodnosti. Sheme križanja, strategije razvoja inbridiranih linij, povratna križanja in razvoj kongenih linij. Ureditev kolonij za rejo laboratorijskih in poskusnih živali, tehnološki in zakonski normativi, Različni sistemi reje, izpolnjevanje zoohigienskih zahtev, promet z laboratorijskimi živalmi, karantena. Reja gnotobiotskih in SPF živali. Evidenca in označevanje, računalniška orodja za vodenje kolonij poskusnih živali. Pregled najpogosteje uporabljanih vrst in sevov laboratorijskih živali, živalski modeli za študij nekatereih fizioloških in bolezenskih stanj, priprava gensko spremenjenih živaskih modelov in živali z izničenimi geni. Zakonski predpisi, ki uravnavajo rejo in uporabo laboratorijskih živali. Postopek prijave in argumentacija poskusa na živalih, etični aspekti, povezani z eksperimentalnim delom z živalmi, možnosti za zmanjšanje obsega poskusov na živalih, pravilo treh RRR in dogra laboratorijska praksa (GLP).

Pogoji za vključitev v delo

Pogoji za vključitev v delo:

Vpis v ustrezen letnik študijskega programa

 

Pogoji za opravljanje študijskih obveznosti:

Prisotnost na vajah