Vsebina predmeta

• Standardne fizikalno-kemijske metode za preiskavo onesnaženosti okoljskih vzorcev (teorija in praksa)

• stopnje okoljskega onesnaženja in zakonodaja

• osnove toksikologije in genotoksikologije

• komparativne prednosti bioloških metod monitoringa onesnaženosti vode, prsti in zraka

•Osnovne zakonitosti razvoja in uporabe metod biomonitoringa

• Vloga biotehnologije, mikrobiologije in genskega inženirstva pri razvoju in uvedbi novih biomonitoring metod v prakso

•Skupine testnih organizmov in zahtevane lastnosti testnih organizmov za uporabo v biomonitoring metodah

•Vrednotenje in interpretacija rezultatov okoljskega monitoringa in biomonitoringa

• ocenjevanje okoljskega tveganja

• možnosti za ustanavljanje novih malih biotehnoloških podjetij na področju okoljskega monitoringa

Pogoji za vključitev v delo

Pogoji za vključitev v delo:

Vpis v tekoči letnik študija.

 

Pogoji za opravljanje študijskih obveznosti:

Opravljen izpit iz kemije.