Vsebina predmeta

Pomen homologne rekombinacije za usmerjeno poseganje v dednino, knock-out tehnologija, konstitutivno in kondicionalno izničenje genov, proizvodnja molekulskih markerjev in njihova uporaba za gensko kartiranje. Tehnike in možnosti uporabe kloniranja živali. Razvoj totipotentnih celičnih linij, embrionalne matične celice in tehnologija proizvodnje himer. Strategije reje transgenih živali in živali z izničenimi geni. Biotehnološka manipulacija mikroflore prebavnega trakta. In vitro ekspresijski sistemi. Transgene živali za študij rezistence, kot modeli za študij bolezni in terapevtskih možnosti (ksenotransplantacije). “Gene pharming” in aplikacije v farmacevtski industriji. Transgeneza v živalski proizvodnji. Živalski modeli za študij interakcij gostitelj-patogen. QTL – koncept in aplikacije, koncept kandidatnih genov, asociacijske študije in fizično kloniranje kandidatnih regij v živalskem genomu. Biotehnologija mlečne žleze.

Pogoji za vključitev v delo

Pogoji za vključitev v delo:

Vpis v ustrezen letnik

 

 Pogoji za opravljanje študijskih obveznosti:

 - Kolokvija iz vaj: prisotnost na vajah

 - Izpita: predstavitev seminarske naloge