Vsebina predmeta

Definicija in razdelitev bioaktivnih snovi v različnih vrstah hortikulturnih rastlin. Vpliv genotipa, okoljskih dejavnikov in tehnoloških ukrepov (gnojenje, rez, namakanje, varstvo itd.) na vsebnost bioaktivnih snovi v hortikulturnih rastlinah. Pregled sinteznih poti pomembnejših bioaktivnih snovi (fenolne snovi, terpenoidi, alkaloidi). Izbrane metode ekstrakcije različnih metabolitov in njihova analiza (spektrofotometer, HPLC, GC, razni detektorji itd.) ter ugotavljanje aktivnosti nekaterih ključnih encimov, sinteznih poti. Vloga posameznih skupin bioaktivnih snovi (fenoli, terpenoidi, vitamini itd.), s poudarkom na posebnostih pri različnih hortikulturnih rastlinah - obramba pred patogeni (toksičnost, repelenti, fitoaleksini), konkurenčnimi rastlinami (alelopatske snovi), atraktanti (barvila, vonj, okus), zaščita pred stresnimi okoljskimi dejavniki, itd. Vsebnost bioaktivnih snovi v različnih organih rastlin, spreminjanje njihove vsebnosti med rastno dobo ter njihova aktivnost. Povezava biaoktivnih snovi z odpornostjo oz. tolerantnostjo rastlin na škodljivce in bolezni ter njihov pomen v ekološki pridelavi. Pomen bioaktivnih snovi za kakovost hortikulturnih rastlin ter njihov pomen v prehrani ljudi (funkcionalna hrana).

Pogoji za vključitev v delo

Pogoji za vključitev v delo

Vpis v ustrezni letnik.

 

Pogoj za opravljanje študijskih obveznosti:

Pogoj za pristop k izpitu so opravljene obveznosti pri vajah.