Vsebina predmeta

Risba kot komunikacijsko sredstvo in analitično ter predstavitveno orodje za krajinske arhitekte.

Geometrijske krajine.

Uporabnost različnih tehnik risanja.

Različne plastične predstavitvene tehnike (maketa v različnih materialih, kolaž).

Likovni red.

Opazovanje, zaznavanje in razumevanje odnosov v prostoru (občutljivost zaznavanja in pozornost, vizualni spomin, domišljija in motorična spretnost).

Pogoji za vključitev v delo

Vpis v letnik in predhodno opravljen izpit iz 1. letnika.