Vsebina predmeta

oblike planiranja; regionalno planiranje - pojem in razvoj; teorije o regionalnem razvoju; metode in tehnike regionalnega planiranja; regionalizacija; regionalna analiza; vsebina regionalnih strategij in regionalnih planov ter regionalnih razvojnih programov; sistem regionalnega planiranja v Sloveniji;

Pogoji za vključitev v delo

Pogoj za vključitev v  delo je vpis v letnik študija.