Vsebina predmeta

 • Opredelitev vrst  lesenih konstrukcij v arhitekturi in gradbeništvu 
 • Zgodovinski pregled razvoja lesenih konstrukcij
 • Razdelitev lesenih konstrukcij glede na namembnost in opredelitev vplivnih parametrov pri konstruiranju
 • Principi snovanja in projektiranja inženirskih lesenih konstrukcij
 • Elementi konstrukcij.
 • Vezna sredstva ( vrste mehanskih veznih sredstev (žičniki, vijaki, sponke, lesni vijaki, trni, mozniki,...), bočna in osna nosilnost, modul pomikov, togost priključne ravnine). Priključki oziroma vozlišča lesenih konstrukcij
 • Lesene lepljene konstrukcije
 • Sovprežne konstrukcije v kombinaciji z lesom
 • Tehnični predpisi in standardi Eurocode 5
 • Prenove  objektov nizke in visoke gradnje
 • Načrtovanje mostov- značilnosti in pomen
 • Računalniško podprto konstruiranje – software za lesene konstrukcije. Standardizirane knjižnice konstrukcijskih elementov
 • Pomen lesenih konstrukcij za okolje in bivanje- LCA analiza
 • Prenos toplote in energijska učinkovitost stavb
 • Stroškovna ocena primernosti lesene gradnje – ekonomska upravičenost

Pogoji za vključitev v delo

1. Pogoji za vključitev v delo:

Vpis v ustrezni letnik študijskega programa.

 

2. Pogoji za opravljanje študijskih obveznosti:

 • udeležba na vajah
 • opravljena projektna naloga
 • opravljen kolokvij iz vaj. Pogoj za pristop h kolokviju iz vaj je 80% prisotnost na laboratorijskih vajah.
 • opravljene vaje
 • Pogoj za pristop k izpitu so opravljene vaje ter opravljen seminar.