Vsebina predmeta

 • Morfologija gradnikov kot izhodišče za snovanje lesnega ploščnega kompozita
 • Oblepljanje, morfologija gradnikov in efektivnost lepila
 • Prehod toplote in vlage pri stiskanju
 • Gostotni profil; nastanek, dejavniki in vpliv na relevantne lastnosti
 • Obnašanje lesnih kompozitov pri dinamičnih in statičnih obremenitvah
 • Izboljšanje fizikalnih, mehanskih insorpcijskih lastnosti z uporabo različnih nelesnih materiali
 • Termično in kemijsko modificirani lesni ploščni kompoziti; postopki modifikacije, spremembe in lastnosti plošč
 • Nanotehnologija in lesni ploščni kompoziti
 • Napredne tehnologije za ugotavljanje elastomehanskih, fizikalnih in sorpcijskih lastnosti
 • Osnove optimizacije in snovanja lesnega ploščnega komopzita

Pogoji za vključitev v delo

1. Pogoji za vključitev v delo:

 • Vpis v ustrezni letnik študijskega programa

 

 

2. Pogoji za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Udeležba na laboratorijskih vajah
 • Opravljen kolokvij iz vaj
 • Oddano poročilo individualnega projektnega dela
 • Opravljene domače naloge