Vsebina predmeta

 • Zgradba lesa iglavcev in listavcev – kombinacijski ključi in računalniško podprta identifikacija lesa -nadgradnja.
 • Angleška terminologija na področju.
 • V svetu pomembne lesne vrste iz področji z zmerno, sredozemsko, hladno in tropsko klimo.
 • Vrednotenje rastnih posebnosti za potrebe raziskav na področju lesarstva in interdisciplinarno.
 • Pomembni predstavniki  domačih in tujih iglavcev in listavcev – razširjen izbor.
 • Plantažne lesne vrste.
 • Konvencija CITES in problematika lesnih vrst na seznamu CITES.
 • Priprava mikroskopskih preparatov, principi in uporaba različnih tehnik za raziskave lesa (mikroskopske tehnike, analiza slike).
 • Nastajanje lesa v različnih okoljih.
 • Delovanje kambija in diferenciacija lesa - nadgradnja.
 • Notranje napetosti.
 • Nastajanje floema in zgradba skorje - nadgradnja.
 • Zgradba in relevantne lastnosti lesa in njihov vpliv na rabo lesa - nadgradnja.
 • Les v kulturni dediščini.
 • Arheološki les.
 • Dendrokronologija in dendroekologija - nadgradnja.
 • Novosti v stroki in relevantni viri.
 • Vključevanje tem gostujočih profesorjev.
 • Praktično in laboratorijsko delo. Seminarji. Reševanje praktičnih primerov.

Pogoji za vključitev v delo

1. Pogoji za vključitev v delo:

Vpis v ustrezni letnik študijskega programa/

 

 

2. Pogoji za opravljanje študijskih obveznosti:

-udeležba na vajah

- opravljen kolokvij iz vaj