Vsebina predmeta

 • Uvod v management projektov
 • Opredelitev projektov (vrste, namen, cilji, razvoj in razlogi za večanje števila in raznolikosti projektov)
 • Življenjski ciklus projekta
 • Projektno okolje
 • Strategije in projektni management
 • Projektni manager
 • Planiranje projektov (aktivnosti, rokov, stroškov, zaposlenih v projektu)
 • Organiziranje projektov (struktura)
 • Vodenje projektov (komuniciranje, motiviranje…)
 • Spremljanje in kontroliranje projektov (zadolžitev, odgovornosti, avtoritete, doseganja ciljev, rokov projekta, stroškov)
 • Vrednotenje projektov
 • Kritične točke v projektih
 • Tveganje v projektih
 • Uporaba računalniških orodij pri managementu projektov

Pogoji za vključitev v delo

1. Pogoji za vključitev v delo:

 • Vpis v ustrezni letnik študijskega programa

 

2. Pogoji za opravljanje študijskih obveznosti:

 • udeležba na vajah
 • opravljen kolokvij iz vaj
 • opravljene vaje
 • opravljen seminar (projekt)