Vsebina predmeta

Temeljna vsebinska področja pri predmetu Mikrobna ekologija, ki bodo obravnavana v okviru predavanj in vaj bodo naslednja:

1. osnovni opis naravnih okolij mikroorganizmov (atmosfera, tla, sedimenti, vode, višji organizmi)

2. osnove biogeokemijskega kroženja ogljika, dušika, fosforja, železa in ostalih biogenih elementov

3. interakcije med mikrobnimi populacijami

4. interakcije mikroorganizmov z rastlinami

5. interakcije mikroorganizmov z živalmi

6. mikrobi in biorazgradnja

7. meritve mikrobne aktivnosti v naravnem okolju

8. vpliv namernih in nenamernih izpustov mikroorganizmov na okolje

 

Temeljna vsebinska področja pri predmetu Mikrobna ekologija, ki bodo obravnavana v okviru predavanj in vaj bodo naslednja:

1. osnovni opis naravnih okolij mikroorganizmov (atmosfera, tla, sedimenti, vode, višji organizmi)

2. osnove biogeokemijskega kroženja ogljika, dušika, fosforja, železa in ostalih biogenih elementov

3. interakcije med mikrobnimi populacijami

4. interakcije mikroorganizmov z rastlinami

5. interakcije mikroorganizmov z živalmi

6. mikrobi in biorazgradnja

Pogoji za vključitev v delo

Študent mora biti vpisan v 3. letnik študijskega programa. Prisotnost na predavanjih je fakultativna, prisotnost  na laboratorijskih vajah in terenskem delu je obvezna.  Predpogoj za opravljanje izpita je opravljen kolokvij iz vaj.