Vsebina predmeta

Glavna vsebinska področja:

Uvod v toksikologijo: zgodovinski razvoj do današnje t.i. moderne toksikologije, opis različnih področij toksikologije ter pomen te vede za živila.

Toksini in njihova klasifikacija: strokovna terminologija in definicije posameznih strokovnih izrazov na področju toksikologije, klasifikacije toksinov glede na toksičnost, glede na fiziološke učinke in glede na možnosti pojavljanja v živilih.

Toksičnost: akutna, subakutna in kronična toksičnost, genotoksičnost, kancerogenost ter parametri, s katerimi se opisuje toksičnost (LD50, LOAEL, NOAEL, ADI, PMTDI, PTWI, TEF); dejavniki, ki vplivajo na človekovo izpostavljenost toksinu, prehod, absorpcija, distribucija, akumulacija, metabolizem in izločanje toksina; nespecifični in specifični učinki toksinov (toksikodinamika in toksikokinetika).

Testi za ugotavljanje toksičnosti: opisi glavnih skupin toksikoloških testov testi in vivo, testi in vitro ter epidemiološke študije.

Pregled glavnih skupin toksinov: biološki toksini v živilih, sestavine živil s toksikološkim učinkom, antropogeni toksini v živilih.

Nadzor, predpisi in ocena tveganja: uradni zdravstveni nadzor kontaminantov v živilih, sistemi postavitev mednarodnih standardov preko ekspertnih komitejev (JEFCA, JMPR) v okviru Codex Alimentarius-a.

Pogoji za vključitev v delo

a) Pogoj za vključitev v delo je vpis v 1. letnik študija.

b) Opravljene laboratorijske vaje je pogoj za pristop k končnemu izpitu