Vsebina predmeta

Uvod. Prehrana skozi tisočletja – tradicionalna, optimalna. Funkcionalna hrana – opredelitev konceptov,umestitev v sodobne koncepte prehranjevanja.

Definicije. Definicije različnih izrazov, ki se pojavljajo v povezavi s funkcionalno hrano kot so funkcionalnost, funkcionalna sestavina, funkcionalna hrana, nutraceutiki, hrana debelega črevesa, probiotiki, prebiotiki, FOSHU, medicinska hrana.

Hrana ali sestavine hrane s funkcionalnimi lastnostmi. Pregled najbolj poznanih in raziskanih funkcionalnih sestavin v živilih kot so W-3 maščobne kisline, konjugirana linolna kislina (CLA), kalcij, antioksidanti, bioaktivni peptidi, sirotkini proteini, probiotične bakterije, vlaknine, prebiotiki, simbiotiki itd. ter njihovi fiziološki učinki. Dizajniranje proteinov za različne prehranske in farmacevtske aplikacije – kazeini, kazeinati, koncentrati in izolati mlečnih proteinov in sirotkinih proteinov, hidrolizirani proteini, kazeinopeptidi (KPP) kot funkcionalne sestavine (strukturne karakteristike in proizvodnja).

Mikrobiota prebavnega trakta: oblikovanje, motnje, vloga mlečno kislinskih bakterij pri vzdrževanju in vzpostavljanju ravnotežja - preprečevanje infekcij in intoksikacij, obnavljanje mukozne bariere, imunska modulacija. Mlečnokislinske bakterije (MKB)- mikrobiološki in funkcionalni vidiki. MKB kot probiotiki in njihov probiotični potencial, genetika MKB, interakcije črevesnih bakterij z gostiteljem, metode proučevanja črevesne mikrobiote.

Sodobne bolezni in funkcionalna hrana: možni mehanizmi delovanja funkcionalnih sestavin (probiotiki, prebiotiki, bioakt. peptidi…) pri preprečevanju  sodobnih bolezni kot so obolenje srca in ožilja, povišan krvni pritisk, rakasta obolenja, osteoporoza.

Testiranje funkcionalnosti: znanstveni pristopi pri dokazovanju funkcionalnih lastnosti in učinkov na živalskih modelih in ljudeh – klinične študije. Odziv porabnikov na funkcionalno hrano in možnosti razvoja v prihodnosti.

Pogoji za vključitev v delo

Pogoji za vključitev v delo:

  • Vpis v ustrezni letnik študijskega programa

 

Pogoji za opravljanje študijskih obveznosti:

  1. Izpita
  • pozitivna ocena pisnega poročila z vaj