Vsebina predmeta

Vpogled v pridelavo namiznega grozdja – Slovenija, Evropa, Azija, Amerika, Afrika, Oceanija (statistika, obseg, trendi itd.). Postavitev in ureditev vinograda za namizno grozdje – obnova vinograda, priprava tal in zemljišča, sajenje cepljenk, sadilne razdalje itd. Sortiment ter ustrezna sortna ampelotehnika – potrebe sort, specialne tehnike (uporaba giberelinov, ščetkanje socvetij, prikrajševanje grozdov, obročkanje in zarezovanje itd.). Potrebe po konstrukcijah ter gojitvenih oblikah, zimska in letna rez, razlistanje, redčenje grozdov itd.. Tehnologije IPG ter EKO pridelave namiznega grozdja ter ustreznost varstva (bolezni in škodljivci). Užitna kakovost namiznega grozdja – vizualne in kemijske lastnosti grozdja ter zahteve (zakonodaja, standardi itd.). Možnosti kombinirane pridelave namiznega grozdja za pridelavo rozin ter možnosti in potencial skladiščenja grozdja.

Pogoji za vključitev v delo

Pogoji za vključitev v delo:

  • Vpis v ustrezni letnik študijskega programa

 

Pogoji za opravljanje študijskih obveznosti:

  1. prisotnost na vajah
  2. opravljene terenske vaje
  1. kolokvij iz vaj
  2. zagovor seminarske naloge
  3. izpit