DeepDiveVipavskaDolina-JavniForum-2

 
Agroživilska panoga se, tako v Vipavski dolini kot tudi drugod po Sloveniji, sooča s številnimi okolijskimi, razvojnimi, ekonomskimi in nenazadnje tudi demografskimi izzivi. Izr. prof. dr. Aleš Kuhar je v uvodnem nagovoru pojasnil: »Javni forum z okroglo mizo je letos v središče postavil agroživilstvo Vipavske doline in vzpostavljanje dialoga med vsemi relevantnimi deležniki z vključevanjem mladih.« Prisotne sta v uvodu nagovorile še Andreja Vister, z Regijske razvojne agencija ROD Ajdovščina in Marta Koruza, z Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica, ki sta predstavili dinamiko gospodarstva in kmetijstva v občini Ajdovščina in Vipava

DeepDiveVipavskaDolina-RefleksijeStudentov-2
 
Sledile so predstavitve študentov, ki so v sklopu dvodnevnega terenskega študentskega foruma obiskali vodila agroživilska podjetje v Vipavski dolini, Leone, Mlinotest, Fructal in Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica. Spoznavanje podjetniškega okolja v realnem prostoru je bil za študente korak iz cone »teoretičnega« udobja. Rezultate oziroma refleksije na tematske izzive namakanje v kmetijstvu, sladkor v prehranskih izdelkih, energenti in proizvodnja hrane ter lokalni prehranski izdelki in njihova konkurenčnost na globalnem trgu, so postali odlična popotnica za razpravo na težko pričakovani okrogli mizi. 

DeepDiveVipavskaDolina-JavniForum-3

Na okrogli mizi so razpravljali Tadej Beočanin, župan občine Ajdovščine, prof. dr. Marina Pintar, dekanija Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, Branimir Radikon, direktor Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica, mag. Janez Rebec  predsednik GZS - zbornice Kmetijskih in živilskih podjetij, Primoz Artač direktor podjetja TOSLA Nutricosmetics in Brigita Habjan Štolfa direktorica Regijske razvojne agencije ROD Ajdovščina.

Osrednji temi okrogle mize sta postala tematska izziva izgradnja namakalnega sistema in energenti v proizvodnji. Gostje so bili enotni, da je za agroživilsko dejavnost Vipavske doline pomemben vsak košček zemlje. Tadej Beočanin je pozdravil dogodek in samoiniciativnost študentov ob tem pa dodal, da je forum odlična priložnost za razmislek o trenutnih razmerah v kmetijstvu in njegovi prihodnosti. Gostje so se strinjali, da je izgradnja namakalnega sistema je nujna za današnje in prihodnji razvoj agroživilstva. Prestrukturiranje kmetijske dejavnosti je neizbežno. Prav tako bo z vodo prihodnje potrebno gospodariti racionalno. Prof. dr. Marina Pintar, dekanja Biotehniške fakultete Univerze v lJubljani, je izpostavila, da je Občina Ajdovščina prva izdelala strategijo kmetijstva, ki obravnava prilagajanje na podnebne razmere. Prav tako so posamezna podjetja iz Vipavske doline prav zaradi inovacij prepoznavna izven meja.
 
Energija gostov, študentov in ostalih sodelujočih na dogodku je pripomogla k enkratnemu vzdušju v dvorani. Zaključni dogodek dvodnevnega študentskega foruma je dal vsem vpletenim nov zagon, da se povezanost, predanost in upanje, ki vejejo po Vipavski dolini, preseli še v druge regije naše lepe dežele.

Dogodek je organiziral EIT Food HUB Slovenija, nacionalno stičišče za inovacije in podjetništvo v agroživilstvu, ki deluje na Biotehniški fakulteti. Več o EIT Food HUB Slovenija na povezavi.