V skladu s Sklepom o začetku postopka za izvolitev rektorja Univerze v Ljubljani za mandatno obdobje 2021–2025 so lahko senati članic Univerze v Ljubljani do četrtka, 25. februarja 2021, do 12. ure, Volilni komisiji Univerze v Ljubljani posredovali obrazložene predloge kandidatov za rektorja. V skladu s predpisanim načinom je prispelo pet predlogov za štiri kandidate, in sicer za (navajamo po abecednem vrstnem redu priimkov) prof. dr. Igorja Lukšiča (predlog z UL FDV), prof. dr. Gregorja Majdiča (predlog z UL VF), prof. dr. Igorja Papiča (predlog z UL FE in UL FKKT), prof. dr. Antona Ramšaka (predlog z UL FMF). Vsi kandidati izpolnjujejo formalne pogoje za kandidaturo in z njo tudi soglašajo.

Javne predstavitve vseh štirih kandidatov bodo potekale v treh terminih, in sicer v sredo, 24. marca 2021, ob 16. uri, v četrtek, 25. marca 2021, ob 16. uri in v petek, 26. marca 202, ob 16. uri, prek spletnih povezav zoom. Več informacij o predstavitvah kandidatov v novici na povezavi 

V nadaljevanju so objavljeni programi kandidatov za rektorja Univerze v Ljubljani. Kandidati so navedeni po abecednem vrstnem redu glede na začetnico priimka. 

Prof. dr. Igor Lukšič (predlog z UL FDV)

Prof. dr. Gregor Majdič (predlog z UL VF)

Prof. dr. Igor Papič (predlog z UL FE in UL FKKT)

Prof. dr. Anton Ramšak (predlog z UL FMF)

 

Volitve rektorja bodo potekale v torek, 13. aprila 2021, na vseh 26 članicah Univerze in rektoratu hkrati.

Na Biotehniški fakulteti ima volilno pravico na volitvah rektorja Univerze v Ljubljani 646 zaposlenih in 2872 študentov.

 

Priloge:

kandidatna lista

Volilni imenik zaposlenih BF

Sklep o imenovanju volilnega odbora Bf za volitve rektorja 2021.pdf

 

Prof. dr. Matjaž Ambrož,
predsednik Volilne komisije Univerze v Ljubljani