Na Biotehniški fakulteti ima volilno pravico na volitvah rektorja Univerze v Ljubljani 646 zaposlenih in 2872 študentov.

Priloge:

 

Programi kandidatov za rektorja Univerze v Ljubljani za mandatno obdobje 2021–2025

V nadaljevanju so objavljeni programi kandidatov za rektorja Univerze v Ljubljani. Kandidati so navedeni po abecednem vrstnem redu glede na začetnico priimka.

Prof. dr. Igor Lukšič (predlog z UL FDV)

Prof. dr. Gregor Majdič (predlog z UL VF)

Prof. dr. Igor Papič (predlog z UL FE in UL FKKT)

Prof. dr. Anton Ramšak (predlog z UL FMF)