P6021851

 

V avli Oddelka za biologijo na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani je od ponedeljka, 10. januarja, do nedelje, 30. januarja 2022, na ogled razstava Interreg projekta BEE-DIVERSITY. V razstavi so predstavljene fotografije o travnikih in opraševalcih.

Razstava Interreg projekta BEE-DIVERSITY je razdeljena v tri tematske dele, glede na motive fotografij. V prvem delu prevladuje motiv tipov travišč na projektnih območjih, v drugem bodo predstavljeni najdeni opraševalci na cvetovih, v tretjem pa informacije o praksah na travnikih in kako je izgledalo delo na travnikih v preteklosti. Razstava bo tajala tri tedne, vsak teden bo predstavljen en del. Razstava bo predstavljena še na drugih lokacijah, o katerih bomo obveščali sproti.

Na spletni strani Biotehniške fakultete si lahko ogledate razširjen del razstave (povezava).

Projektu INTERREG BEE-DIVERSITY se ukvarja s spremljanjem biotske pestrosti s pomočjo čebel, tj. analizo nabranega cvetnega prahu ter primerjavo območij z različno intenzivnostjo kmetijstva, kjer spremljajo čebele. V projektu so zelo pozorni na travišča, ker so vroče točke biotske raznovrstnosti. Na enem kvadratnem metru lahko identificiramo do okoli 100 različnih vrst rastlin. Biotska pestrost travišč pa je tudi najbolj ogrožena od vseh habitatnih tipov. 

Več o projektu si lahko preberete na povezavi.

Projekt je sofinanciran v okviru Programa Sodelovanja Interreg V-A Italija Slovenija 2014-2020, iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.