Biotehniška fakulteta je članica mreže ICA, ki združuje evropske fakultete s področja ved o življenju (ICA - Europe - ICA). Na letni konferenci oktobra 2022 je ICA zaradi zmanjševanja biodiverzitete sprejela sporočilo, s katerim želi postaviti njeno ohranjanje v središče svojih aktivnosti (ICA - Europe - COMMUNIQUÉ to LEADERS at the UN BIODIVERSITY CONFERENCE (COP 15) December 2022).  

Z letošnjim letom se je BF UL pridružila akciji popisa vsega »kar leze in gre« na območju kampusa, kakor to že nekaj let zapovrstjo poteka tudi na številnih drugih članicah ICA (ICA - Europe - ICA Biodiversity Challenge 2023). S tem namenom bo organiziran »BioBlitz BF 2023«, s katerim bomo poskušali ugotoviti in popisati, koliko rastlinskih, živalskih in drugih vrst živi na območju našega kampusa.

BBBF23-simbolna slika.jpg

(Avtor fotografije: Nejc Jogan)

Kaj je Bioblitz?

Akcija popisovanja vseh vrst organizmov, ki jih lahko najdemo in zanesljivo prepoznamo na določenem območju. Popisujemo predvsem spontano floro in favno, a med temi vrstami so seveda poleg avtohtonih tudi številne tujerodne.

Kdaj?

Akcija bo potekala od 22. maja do 30. junija 2023.  Gre torej za bistveno daljše obdobje popisovanja, kot je to v navadi pri podobnih akcijah, ki običajno trajajo le 24 ur.

Kje?

Na širšem območju Rožne doline, ki obsega parcele Biotehniške fakultete ter nekaj vmesnih in sosednjih območij, da bo pestrost habitatnih tipov nekoliko večja in bomo lahko popisali malo več vrst.

Kdo?

Na prvem mestu so k sodelovanju vabljeni vsi zaposleni in študenti Biotehniške fakultete, a tudi alumni in vsi drugi, ki jih tovrstne zadeve zanimajo. V resnici za sodelovanje ni omejitev, sodeluje lahko prav vsak, ki je pripravljen prispevati vsaj en podatek.

Kako?

Sodelujoči popisovalci se organizirajo sami, kakor jim je najljubše, pomembno pa je, da so podatki zbrani na določenem območju v določenem času, in da se jih do konca akcije vnese v portal Observation.org, kamor bodo vnašale podatke tudi ostale sodelujoče inštitucije iz drugih delov Evrope. V kolikor so programi terenskih vaj pri različnih predmetih dovolj fleksibilni, jih letos lahko organiziramo kar na tem območju in rezultate uporabimo še za namene BioBlitza BF 2023. Če lahko organiziramo kakšna izbirna vodenja za študente ali druge zainteresirane, jih lahko prav tako vklopimo v sklop BioBlitza BF 2023. Če nas po deževnem dnevu sonce zvabi na sprehod okoli faksa, si mimogrede zabeležimo še kako vrsto, jo vnesemo med rezultate in s tem prispevamo podatke za namene BioBlitza BF 2023.

Prijava

Sodelujoči se najprej prijavite na https://1ka.arnes.si/a/3bda1cf5, da vas imamo poimensko zabeležene in vas lahko v času trajanja akcije tudi kontaktiramo. Sporočite kdo ste, katere taksonomske skupine bi predvsem popisovali, in kakšno velikost majice nosite (za prvih 100 prijavljenih bomo namreč izdelali majice). Za vnos podatkov se prijavite na Observation.org, ali pa se s kom od sodelujočih dogovorite, da vnaša tudi vaše podatke.

Pričakovani rezultati?

Za prvič si ne želimo zastavljati previsokih ciljev, a če bi dosegli število popisanih vrst okoli 1000 in skupaj zbrali 10.000 podatkov, bi bilo zelo lepo za začetek. Vsak podatek in vsaka vrsta torej šteje, zato vabljeni k sodelovanju!

Piknik ????

Ob koncu akcije sledi veselje ob skupnem dosežku in seveda piknik. O podrobnostih boste sodelujoči obveščeni naknadno. Piknik pa bo predvidoma v zadnjem tednu junija.