Ob zaključku triletnega projekta CRP V4-2002 »Obvladovanje marmorirane smrdljivke v Sloveniji« vas partnerji na projektu vabimo na zaključno posvetovanje, ki bo v torek, 26. septembra 2023, na Odd. za agronomijo Biotehniške fakultete v Ljubljani. Dogodek bo potekal v predavalnici A4.

slika.jpg

Obvladovanje marmorirane smrdljivke v Sloveniji – posvetovanje ob zaključku projekta CRP V4-2002

Ljubljana, 26.9.2023, Biotehniška fakulteta, Odd. za agronomijo, Jamnikarjeva 101, predavalnica A4

 

Program

9:00-9:10

Stanislav Trdan Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo

Pozdrav udeležencev in kratka predstavitev projekta

 

 

 

9:10-9:25

Luka Batistič Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo

Marmorirana smrdljivka (izvor in razširjenost, poti vnosa in širjenje, morfologija in bionomija, gostiteljske rastline, škodljivost)

 

 

 

9:25-10:55

Lara Maistrello University of Modena and Reggio Emilia

Halyomorpha halys:

  • The Italian biocontrol program for BMSB: results after 3 years
  • Emerging and innovative technologies for BMSB monitoring and management

 

 

 

10:55-11:20

Odmor

 

 

 

 

11:20-11:35

Tanja Bohinc

Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo

Sezonska dinamika marmorirane smrdljivke v Sloveniji

 

11:35-12:20

 

Mario Lešnik Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

 

Kemično zatiranje marmorirane smrdljivke in njeno zatiranje v integrirani in ekološki pridelavi sadnih rastlin

 

12:20-13:05

 

Mojca Rot, Marko Devetak KGZS Nova Gorica

 

Biotično varstvo rastlin in protiinsektne mreže

 

 

 

 

13:05-13:20

Odmor

 

 

 

 

13:20-13:40

Luka Batistič, Filip Vučajnk, Matej Vidrih  Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo

Tone Godeša Fakulteta za strojništvo

Privabilni posevki in traktorski sesalnik za žuželke

 

 

 

13:40

Sklepi posvetovanja in zaključek