Vabimo vas na zaključni strokovni posvet projekta Kmetovanje z(a) biodiverziteto na nižinskih kmetijah v Sloveniji - EIP VIVEK, ki bo potekal v sredo, 6. december, 2023 med 12.00 in 16.30 na Biotehniški fakulteti UL (Oddelek za gozdarstvo, Večna pot 83, predavalnica G6, novi paviljon).

Namen posveta je predstaviti in izmenjati izkušnje z izvajanjem intervencij za ohranjanje biodiverzitete v prvem letu Strateškega načrta SKP in zaključke projekta EIP VIVEK. Na posvetu bomo predstavili tudi novosti in rezultate drugih izbranih projektov na področju varstva narave v kmetijski krajini, ki se trenutno izvajajo in lahko prinesejo perspektivne novosti na področju razvoja novih ukrepov in spodbujanja njihovega izvajanja v praksi.

Program dogodka (PDF)

11.30               Registracija udeležencev

12.10               Uvodni nagovor (Valerija Petrinec, E-zavod)

12.20               Intervencije za varstvo biotske pestrosti v Strateškem načrtu SKP in izkušnje s prvim letom izvajanja (Nino Kirbiš, MKGP)

12.40               Rezultati preizkusov ukrepov v okviru EIP VIVEK (Blaž Blažič, DOPPS)

13.10               Izkušnje kmetov z izvedbo ukrepov za varstvo pribe in poljskega škrjanca (Aleš Tancek)

13.20               Razprava in izmenjava izkušenj s prvim letom izvajanja novih ukrepov

14.00               Odmor

14.30               Novosti v projektih na področju varstva narave v kmetijski krajini

  • Ohranjanje in obnova naravovarstveno pomembnih travišč na območjih Natura 2000 v projektu LIFE-IP NATURA.SI (Maja Cipot, MNVP)
  • Ohranjanje prioritetnih travniških habitatnih tipov z vzpostavitvijo semenske banke in obnovo in situ (LIFE FOR SEEDS) (Katarina Denac, DOPPS)
  • Preizkus ukrepov za obnovo krajinskih značilnosti za varstvo dvoživk in plazilcev (EIP KROTA) (Aja Zamolo, CKFF)
  • Pomoč opraševalcem v intenzivni kmetijski krajini za podporo biodiverziteti (EIP POMOP) (dr. Danilo Bevk, NIB)

15.40              Analiza izvedljivosti ukrepa za ohranjanje in obnovo krajinskih značilnosti na kmetijah (doc. dr. Tanja Šumrada, BF UL)

16.00               Razprava

16.30               Zaključek posveta

 

Dogodek organiziramo v sodelovanju z E-zavodom, zavod za celovite razvojne rešitve, Društvom za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS), KGZS Zavodom Ljubljana, KGZS Zavodom Ptuj in drugimi partnerji.

Za dodatne informacije se lahko obrnete na .

 

Projekt EIP VIVEK je sofinanciran iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014–2020 in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v okviru ukrepa Sodelovanje, podukrep M16.5 – Okolje in podnebne spremembe.

sponzorji.png