Vabimo vas na zaključni strokovni posvet projekta Kmetovanje z(a) biodiverziteto na nižinskih kmetijah v Sloveniji - EIP VIVEK, ki bo potekal v sredo, 6. december, 2023 med 12.00 in 16.30 na Biotehniški fakulteti UL (Oddelek za gozdarstvo, Večna pot 83, predavalnica G6, novi paviljon).

Namen posveta je predstaviti in izmenjati izkušnje z izvajanjem intervencij za ohranjanje biodiverzitete v prvem letu Strateškega načrta SKP in zaključke projekta EIP VIVEK. Na posvetu bomo predstavili tudi novosti in rezultate drugih izbranih projektov na področju varstva narave v kmetijski krajini, ki se trenutno izvajajo in lahko prinesejo perspektivne novosti na področju razvoja novih ukrepov in spodbujanja njihovega izvajanja v praksi.

Program dogodka (PDF)

11.30               Registracija udeležencev

12.10               Uvodni nagovor (Valerija Petrinec, E-zavod)

12.20               Intervencije za varstvo biotske pestrosti v Strateškem načrtu SKP in izkušnje s prvim letom izvajanja (Nino Kirbiš, MKGP)

12.40               Rezultati preizkusov ukrepov v okviru EIP VIVEK (Blaž Blažič, DOPPS)

13.10               Izkušnje kmetov z izvedbo ukrepov za varstvo pribe in poljskega škrjanca (Aleš Tancek)

13.20               Razprava in izmenjava izkušenj s prvim letom izvajanja novih ukrepov

14.00               Odmor

14.30               Novosti v projektih na področju varstva narave v kmetijski krajini

15.40              Analiza izvedljivosti ukrepa za ohranjanje in obnovo krajinskih značilnosti na kmetijah (doc. dr. Tanja Šumrada, BF UL)

16.00               Razprava

16.30               Zaključek posveta

 

Dogodek organiziramo v sodelovanju z E-zavodom, zavod za celovite razvojne rešitve, Društvom za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS), KGZS Zavodom Ljubljana, KGZS Zavodom Ptuj in drugimi partnerji.

Za dodatne informacije se lahko obrnete na .

 

Projekt EIP VIVEK je sofinanciran iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014–2020 in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v okviru ukrepa Sodelovanje, podukrep M16.5 – Okolje in podnebne spremembe.

sponzorji.png