senzorikaZ marcem 2022 je laboratorij IML-PRO prejel s strani Slovenske akreditacije novo Prilogo k akreditacijski listini (link), s tem pa tudi potrditev, da je uspešno izpeljal širitev obsega akreditacije za izvajanje metode SENZORIČNA ANALIZA MLEKA IN MLEČNIH IZDELKOV, po modificirani metodi in skladno z ISO 22935-2,3/IDF 99-2,3.

Laboratorij IML-PRO je tako postal edini v Sloveniji in širše v regiji, ki svojim strankam zagotavlja visoko kakovost izvedbe senzorične analize mleka in mlečnih izdelkov, skladno z mednarodnimi standardi. Z akreditacijo zagotavljamo, da v primernih prostorih in pogojih senzorično analizo izvaja le ustrezno usposobljeno osebje z večletnim rednim izobraževanjem, ki poda tudi končno strokovno mnenje. Rezultati naših senzoričnih analiz pa so tudi podprti z rednimi kalibracijskimi vzorci in sodelovanjem v medlaboratorijskih primerjavah.

Več o senzoričnih analizah lahko izveste TU. Če vas zanima senzorična analiza vaših izdelkov, prosimo pošljite .