VideoCapture_20230324-132105

Pri iskanju možnosti izrabe sirotke se ločeno raziskuje sladko sirotko, ki se lažje uporablja v različne namene ter kislo sirotko, ki ima visoko vsebnost mlečne kisline. Raziskovalke in raziskovalci so pregledali različne možnosti in ugotovili, da bi kislo sirotko lahko uporabili za pridobivanje mikrobnih metabolitov, med drugim tudi za vitamin B12, po katerem je izredno veliko povpraševanje. Opravili so različne raziskave in oblikovali tehnično rešitev, ki omogoča proizvodnjo vitamina B12 v kisli sirotki s propionibakterijami, kar prispeva k boljši izrabi kisle sirotke. Asist. Diana Paveljšek je pojasnila: »Po gojenju propionibakterij je kisla sirotka še vedno na razpolago za nadaljnjo predelavo, kot je frakcionacija in uporaba posameznih sirotkinih sestavin. Hkrati pa kisla sirotka po gojenju propionibakterij kot odpadek tudi manj obremenjuje okolje,  saj v primerjavi z vhodno kislo sirotko manj obremenjena z organskimi snovmi

VID_20201028_104352_Moment(2)

Invencija je na ravni tehnološke razvitosti na stopnji TLR3. Raziskovalke in raziskovalci so kislo sirotko uporabili za proizvodnjo vitamina B12 v bakterijah podvrste Propionibacterium freudenreichii subsp. freudenreichii. Asist. Diana Paveljšek je opisala del razvoja: »Po optimiziranju sestave gojišča na osnovi kisle sirotke v manjšem laboratorijskem merilu smo procese zastavili in v bioreaktorjih (1 L in 2,5 L). Ugotovili smo, da je za boljšo rast in proizvodnjo vitamina B12 koristno dodajati kvasni ekstrakt ter prekurzorja 5,6‐dimetilbenzimidazol (DMBMZ) in CoCl2. Kot najpomembnejša dejavnika procesov v bioreaktorjih se je izkazalo uravnavanje vrednosti pH, način priprave inokuluma (gojišče, čas inkubiranja) ter dolžina bioprocesa.«  Znan. svet. dr. Bojana Bogovič Matijašić je dodala: »Izboljšali smo tudi analitiko, tako da smo uporabili za sproščanje vitamina B12 iz celic propionibakterij litične encime. Pokazali smo, da propionibakterije izrabljajo tako laktozo kot tudi mlečno kislino, pri čemer nastaja vitamin B12. Dokazali smo, da je obogatena kisla sirotka ustrezno gojišče za propionibakterije, ki proizvajajo vitamin B12

Priznanje

Pri predstavitvi invencije na sejmu MAGRA, mednarodnem sejmu gradbeništva, energetike, komunale, obrti in trajnostnih tehnologij, v Gornji Radgoni, so raziskovalke in raziskovalci pokazali, da tehnološka rešitev prispeva k boljši izrabi stranskega produkta mlekarske proizvodnje, k zmanjšanju obremenitve okolja ter je hkrati ekonomsko zanimiva za pridobivanje izdelkov z dodano vrednostjo in zato prispeva tudi k boljši oskrbi prebivalstva z vitaminom B12. Prav zato je SRIP krožno gospodarstvo, ob podpori Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj, invencijo »Izrabo kisle sirotke kot stranskega produkta mlekarske industrije za proizvodnjo vitamina B12« nagradilo s srebrnim priznanjem za inventivno rešitev na področju krožnega gospodarstva 2023. 

IMG_20230308_153024
Na fotografiji skupaj z drugimi nagrajenci rešitev na področju krožnega gospodarstva 2023.