Ikona iskalnik Ikona iskalnik
Gumb išči

Inštitut za mlekarstvo in probiotike

Sodelovanje v medlaboratorijskih primerjavah omogoča ovrednotenje uspešnosti vašega dela, ter pridobitev podatkov za vzdrževanje sistema kakovosti v vašem laboratoriju. Na podlagi pridobljenih neodvisnih rezultatov, lahko spremljate vaše procese, jih ovrednotite in navsezadnje tudi izboljšate.

Medlaboratorijske primerjave so izvedene skladno z mednarodnim standardom ISO 17043 - Ugotavljanje skladnosti - Splošne zahteve za preskušanje strokovne usposobljenosti.

Za sodelovanje v medlaboratorijski primerjavi se lahko prijavite z letno naročilnico, ki jo pošljete na naslov .

Katalog za medlaboratorijske primerjave 2023

Iz spodnje tabele si lahko prenesete obrazce za vpis rezultatov in poročila za posamezne meritve. Obrazec shranite, izpolnite in nam ga posredujte po elektronski pošti.

Obrazec 

Poročila 2023

BSC (SET 1)

MAREC IN NOVEMBER*

IR – spektroskopija (SET 2)

MAREC IN NOVEMBER*

Število somatskih celic (SET 3)

MAREC IN NOVEMBER*

Sečnina (SET 4)

MAREC IN NOVEMBER*

Zmrziščna točka (SET 5)

MAREC IN NOVEMBER*

SŠMO – štetje na ploščah (SET 6)

MAREC IN NOVEMBER*

Probiotiki

Poročilo prejme vsak udeleženec po pošti.

STRP

Štirikrat letno 

STRP - število somatskih celic

Poročilo prejme vsak udeleženec po pošti

* - načrtovana meseca izvedbe medlaboratorijske primerjave