Galerija

csm_entrecompfood_logo_7faf405c18

Živilskopredelovalna podjetja se z naraščanjem populacij soočajo z novimi izzivi, kako v spremenljivih podnebnih razmerah zagotoviti dovolj kakovostne hrane, ki je pridelana in predelana na trajnosten način in z omejenimi naravnimi viri. Na celotno prehransko verigo je v letu 2020 dodatno vplivala še epidemija koronavirusa, ki je za uspešen odziv na novo situacijo zahtevala veliko mero podjetnosti, proaktivnosti in inovativnosti.

Prav zaradi naštetih lastnosti želi Evropska živilskopredelovalna industrija pritegniti čim več novih sodelavcev, mladih, ki bodo opolnomočeni s kompetencami za reševanje obstoječih in prihodnjih izzivov. Novi sodelavci živilskega sektorja naj bi tako poleg znanja o kmetijstvu, živilstvu in prehrani v tekom študija osvojil tudi podjetnostno kompetenco, ki spodbuja inovativnost in proaktivnost. S tem bi zmanjšali vrzeli med izobraževanjem in gospodarstvom, kar bo spodbudilo tudi konkurenčnost živilske industrije.

V okviru projekta EntreCompFood bodo partnerji iz treh držav Evropske unije, Francije, Slovenije in Španije, razvijali, preizkušali in ocenili nove učne vsebine, ki bodo posledično spodbujale inovativnost in podjetnost študentov ter mladih podjetnikov na področju živilstva.

Glavni cilj je podprt s štirimi specifičnimi cilji: 
(1) Dokazati učinkovitost EntreComp referenčnega okvirja podjetnostne kompetence za spodbujanje podjetnosti, ki bo prvič uporabljen v ključnem evropskem industrijskem sektorju, živilskem sektorju, ki se sooča z velikimi spremembami na trgu dela;
(2) Vključiti vse zainteresirane deležnike na različnih ravneh odločanja v inovativen in celosten pristop k spodbujanju podjetnosti;
(3) Vzpostaviti inovativne učne priložnosti, programe izobraževanja in usposabljanja, izdelane med vključenimi skupinami deležnikov, za trajno podporo podjetnosti;
(4) Izmenjati znanje in razširiti rezultate projekta znotraj sodelujočih držav in v celotni Evropski uniji.

Projekt EntreCompFood namerava v celoti izkoristiti strokovno znanje znotraj in zunaj konzorcija, da lahko študentom in mladim podjetnikom v EU ponudi optimalno izobraževanje in usposabljanje. Prav zato bo pilotni del projekta izveden v treh fazah: razvijanje, testiranje in vrednotenje. Projekt namerava posodobiti obstoječa izobraževanja z inovativnimi EntreComp pristopi znotraj pilotnega projekta (DP3-DP5) tudi s pomočjo mreženja in diseminacije.

Projekt se je začel februarja 2020 in bo trajal do januarja 2023, sofinanciran pa je iz programa Evropske unije COSME, ki spodbuja konkurenčnost malih in srednje velikih podjetij, tudi s podporo na področju krepitve podjetnosti.

 

Več informacij  projektu na povezavi