csm_27._dnevi_javne_uprave_cd1ebd41fc

Prvi dan konference, 24. septembra 2020, bo od 14.00 do 16.00 namenjen predstavitvam doktorskih študentov Univerze v Ljubljani, da predstavijo dosedanje ugotovitve pri delu na doktorski disertaciji, izmenjajo izkušnje pri raziskovalnem delu in pridobijo pogled drugih na pripravljeno predstavitev. Sekcijo bo vodila prof. dr. Maja Klun s Fakultete za upravo.

Za najavo sodelovanja je potrebno do torka, 1. septembra 2020 na e-naslov: dsu@fu.uni-lj.si poslati naslov doktorske disertacije in do 400 besed (brez presledkov) vsebine.

Drugi dan bo namenjen osrednji temi konference, ki je delovanje javnega sektorja po epidemiji COVID-19, opredeliti dobre in slabe prakse ter omogočiti lažjo pripravo na potencialno ponovno razglasitev epidemije COVID-19. Poudarek XXVII. DSU 2020 bo na treh vsebinskih sklopih: upravne enote, lokalna samouprava in zdravstvo. V okviru konference poteka tudi natečaj za najboljšo izboljšavo v javni upravi Premik naprej 2020.

Program na povezavi

Več o konferenci na povezavi