csm_promoter_faculty_-_univ_lj_-_biotechn_fac_c214002538

Poletna šole se je začela v nedeljo, 5. julija, s študentskimi predstavitvami držav, mest, univerz oziroma fakultet, s katerih so prihajali. Sodelovalo je deset skupin študentov, od tega sta bili dve iz Slovenije. Skupina študentk Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, ki so jo predstavljale Tanja Kranjc, Nika Horvat, Maša Knez, Anja Godič, Špela Gumzej, Karolina Sočič, Anja Neža Šmid in Katarina Plut, je za svojo predstavitev prejela prestižno priznanje za najboljše promotorje svoje fakultete.

V ponedeljek, torek in sredo so sledila strokovna predavanja. Prof. dr. Lea Pogačnik s Katedre za biokemijo in kemijo živil, Oddelka za živilstvo Biotehniške fakultete, ki je na konferenci sodelovala kot članica znanstvenega in organizacijskega odbora, je svoj prispevek z naslovom »Polyphenols, from neuroprotection to safety« predstavila skupaj s soavtorjem Ruijem FM SILVO z Univerze v Lizboni in zanj prejela priznanje za najbolj zanimivo tematiko poletne šole. Prof. dr. Lea Pogačnik je na kratko povzela prispevek: »Polifenoli predstavljajo skupino močnih antioksidantov, ki jih najdemo v živilih, kot so: sadje, zelenjava, vino, čaj, oljčno olje in čokolada. Prispevek na poletni šoli se je osredotočil na poglavitne pozitivne učinke polifenolov z vidika zaščite nevronov, obravnaval pa je tudi možne varnostne pomisleke z vidika nevrotoksičnosti

V letu 2020 je poletna šola Varnost hrane in zdravo življenje potekala že tretjič. Prof. dr. Lea Pogačnik sodeluje v znanstvenem in organizacijskem odboru vsa tri leta in je tudi nacionalna koordinatorica za projekt CEEPUS. V letu 2018 in 2019 je poletna šola potekala v Brasovu v Romuniji. V letu 2019 se je poletne šole poleg prof. dr. Lee Pogačnik udeležilo še sedem študentov Biotehniške fakultete, v letu 2018 pa sta kot predavatelja sodelovala še dva profesorja Biotehniške fakultete (prof. dr. Rajko Vidrih, doc. dr. Mojca Korošec).

Poletne šole so organizirane v sklopu projekta CEEPUS (CIII-RO-1111-04-1920 Umbrella), v katerega je vključenih več univerz s Češke, Hrvaške, Moldavije, Poljske, Romunije in Slovenije.

Več informacij o poletni šoli Varnost hrane in zdravo življenje na povezavi