Preko BF proxy strežnika je omogčen dostop do naslednjih Elsevieerjevih servisov:

1)    Cell Press Journals  www.sciencedirect.com  

V iskalno polje vnesite naslov željene revije:

  Title   ISSN
  Molecular Therapy   1525-0016
  One Earth   2590-3322
  Cell Host & Microbe   1931-3128
  Cell Stem Cell   1934-5909
  Cell Chemical Biology   2451-9456
  Current Biology   0960-9822
  Structure   0969-2126
  The American Journal of Human Genetics   0002-9297
  Cell   0092-8674
  Immunity   1074-7613
  Molecular Cell   1097-2765
  Neuron   0896-6273
  Developmental Cell   1534-5807
  Cancer Cell   1535-6108
  Biophysical Journal   0006-3495
  Cell Systems   2405-4712
  Trends in Cancer   2405-8033
  Chem   2451-9294
  Joule   2542-4351
  Trends in Chemistry   2589-5974
  Matter   2590-2385
  Cell Metabolism   1550-4131

 

2)    Ebooks  www.sciencedirect.com (v iskanje vesite naslov željene knjige - priponka)

3)    Reaxis https://new.reaxys.com

4)    Embase https://www.embase.com

5)    Funding Institutional https://www.elsevier.com/solutions/funding-institutional (za bolj poglobljene poizvedbe je potreben uporabniški račun, navodila)

6)    SciVal https://www.scival.com/ (najprej si je treba kreirati uporabniški račun, potem lahko uporabnik dostopa do SciVala, navodila)