Letošnje študijsko leto bo sprejem organiziran po oddelkih po naslednjem razporedu:

Programi 1. stopnje:

Kmetijstvo – agronomija in hortikultura (VS) - Odd. za agronomijo, Jamnikarjeva 101, predavalnica A1 ob 8.00 uri in ob 10.00 uri Kmetijstvo – agronomija (UN) - Odd. za agronomijo, Jamnikarjeva 101, predavalnica A1 ob 12.00 in 14.00 uri

Na študijskih programih, kjer sta predvidena dva sprejema, boste prejeli razpored s strani referata oddelka oz. študija. Študente prosimo, da se zaradi omejenega števila študentov v predavalnicah, držite razporeda.

Splošne informacije o izvedbi študija najdete tukaj, podrobnejše o izvedbi študijskega leta na posameznem oddelku pa boste prejeli z oddelkov oziroma v komunikaciji z izvajalci posameznih predmetov.

Prosimo, da izpolnite izjavo pred vstopom na fakulteto.

Dobrodošli na Biotehniški fakulteti!