36. gozdarski študijski dnevi »Voda in gozd« so prestavljeni na jesen in sicer na četrtek 26. november 2020. Morebitni drugi vala Covid-19 ne bo vplival na spremembo datuma, pač pa bodo študijski dnevi na ta dan speljani preko on-line orodij za oddaljeno komunikacijo oziroma za video konference. Pozivamo vas, da sledite spremembam in obvestilom na spletni strani 36. gozdarskih študijskih dni (/ads/util/mma_bin.php?id=2020100608561557) in na Facebook strani Katedre (/ads/util/mma_bin.php?id=2020100608563780).