Rešitev MonoMulti Use, ki je prejela tretjo nagrado, v duhu današnjega časa išče pomen čezmejne krajine na osnovi Sennettove misli, da ograjevanje državnih mej predstavlja uničevanje samega sebe. Študentke zato na podlagi zbranih podatkov z močnim analitičnim in sinteznim delom pokažejo, kako lahko obravnavano območje z medsebojnim sodelovanjem prebivalcev iz različnih držav služi za kompletno samooskrbo širšega območja ob hkratnem spoštovanju narave.   Mycotopia gradi na zgodovinskih dejstvih. Študentke posebej navdihuje serija bunkerjev, ki so tam nastali med železno zaveso. Bunkerji in okoliška krajina postanejo ekotop za gojenje gob, gobe pa v prenesenem pomenu tista možnost, na kateri se gradi novo življenje za skupno preživetje postkapitalistične družbe. Po Lowenhaupt Tsing so gobe specifičen organizem, za katerega je značilna simbioza, in so lahko tisto vodilo, ki odprejo pot domišljiji in umetniškemu raziskovanju.   Sharedscape gradi na ekološki funkciji območja, saj preko njega potekajo močni ekološki koridorji (reka Donava, Green Belt, Alpso-karpatski koridor) in je zavarovano kot Natura 2000. Študenti raziščejo genezo Donave in na podlagi nekoč zasutih rečnih rokavov na sedanjem območju kulturne krajine ob hkratnem upoštevanju drugih razvojnih in prostorskih dejavnikov predlagajo nove mikro ekološke koridorje v skladu z EU kmetijsko politiko, ki določa vsaj 5 % delež ekološko pomembnih območij na območju kulturne krajine.   Krajinski forum, na katerem bodo nagrajene natečajne rešitve predstavljene (med 13:00 in 14:00), se bo odvijal to sredo, 22. aprila.

Prijave so brezplačne:

 

Prijava in informacije: /ads/util/mma_bin.php?id=2020100609133366

Program: /ads/util/mma_bin.php?id=2020100609135345 Nagrajene natečajne rešitve: https://lnicollab.landscape-portal.org/goto.php?target=file_1653_download&client_id=main

Slike: MonoMulti Use, avtorice: Ana Benedik, Hema Kunšič, Tamara Tratar, Dorotea Volk, Meta Zgonec Mycotopia, avtorice: Doroteja Benko, Doroteja Matić, Anja Setničar, Filipa Valenčić Sharedscape, avtorji: Luka Bajde, Eva Fišer, Lucija Salobir, Adam Wolf mentorja: doc. Darja Matjašec in asist. Nejc Florjanc