Da bi podrobneje preučili naravo in obseg teh učinkov, smo v sklopu projekta MESTUR (Analiza in upravljanje prostorskih in družbenih učinkov mestnega turizma na primeru Ljubljane, Gradca in Maribora), ki ga vodimo na Oddelku za krajinsko arhitekturo in v katerem sodelujejo še predstavniki Ekonomske fakultete UL, Fakultete za družbene vede UL in Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, kot dodatno aktivnost pripravili študijo 'Mestni turizem in COVID-19'. V njej predstavljamo obseg pandemije s poudarkom na evropskih mestih in z njo povezanim upadom, okrevanjem in prilagoditvami mestnega turizma. Pri različnih deležnikih mestnega turizma v Ljubljani in Mariboru smo preverili pripravljenost in odziv na pandemijo COVID-19 ter njihov pogled na prihodnji razvoj turističnega sektorja v luči družbenih sprememb, do katerih prihaja zaradi te krize. Zanimalo nas je tudi, kako bo pandemija vplivala na družbene, prostorske, gospodarske in upravljavske učinke mestnega turizma. To ovrednotenje smo opravili v okviru projektne skupine.

Študija je pokazala, da so učinki pandemije tako pozitivni in negativni. Vsi deležniki so se strinjali, da je napovedovanja dogajanja na področju turizma v prihodnosti nehvaležno, vseeno pa smo ocenili, da naj bi bile posledice vidne še dve do pet let. Koronavirusna kriza se je izkazala kot priložnost za drugačen razvoj turizma s poudarkom na butičnosti, pripravi inovativne ponudbe ter digitalizaciji storitev in turističnih privlačnosti. Izkazala se je potreba po drugačnem, bolj strateškem in celovitem upravljanju turizma. Razmislek je potrebno posvetiti tudi odnosu med zasebnim in javnim ter kakšna je vloga država v usmerjanja in upravljanju mestnega turizma. Ovrednotenje učinkov je pokazalo, da se bodo zaradi pandemije zmanjšali negativni okoljsko-prostorski učinki, zmanjšali pozitivni gospodarski učinki, družbeni učinki bodo pozitivni in negativni, na upravljavskem področju pa se pričakuje izboljšanje.

Poročilo, dostopno na spletni povezavi, je namenjeno širši javnosti, ki se zanima za področje turizma oziroma bolj usmerjeno mestnega turizma, še posebej pa vsem deležnikom, ki v tem sektorju delujejo ali na kakršen koli način sooblikujejo politike razvoja turizma v Sloveniji in slovenskih mestih.

Pripravila: David Klepej in Naja Marot.