Avtomatik Delovišče predstavlja razstavo seminarja študentov Univerze v Ljubljani, Fakultete za arhitekturo in Biotehniške fakultete - Oddelka za krajinsko arhitekturo pod mentorstvom prof. dr. Davorina Gazvode (BF), asist. Nejca Florjanca (BF), prof. Mihe Dešmana (FA), Vlatke Ljubanović (FA) ter doc. dr. Boštjana Bugariča (AD) in Mateje Filipič (AD). Avtomatik Delovišče je s študenti in študentkami arhitekture in krajinske arhitekture tekom krajinsko načrtovalskega ter urbanistično arhitekturnega seminarja v poletnem semestru 2019/20 izvajal prostorsko delavnico z rezultatom ekološkega in enovitega prostorskega razvoja mesta Koper. Kustosa razstave: Boštjan Bugarič, Mateja Filipič Drugostopenjski magistrski študij krajinske arhitekture STUDIO I. oblikovalski del; šolsko leto 2019/20, 2. semester Mentorja: prof. dr. Davorin Gazvoda, asist. Nejc Florjanc Študentke krajinske arhitekture: Brecelj Staša, Dimc Zala, Korenčan Klara, Košutnik Liza, Kranjc Miša, Mauer Tanja, Pernuš Anamarija in francoski študentki na izmenjavi Estaque Margaux ter Nguyen Roselyn. Enoviti magistrski študijski program druge stopnje arhitektura SEMINAR 5; šolsko leto 2019/20 Mentorja: izr. prof. Mihael Dešman, asist. Vlatka Ljubanović Študenti in študentke arhitekture: Ana Florjanovič, Zala Novak, Helena Kajzer, Gregor Gašperšič, Matija Goljar, Ema Hrabrić,  Metka Janko, Nina Jedlovčnik, Tadeja Koščak